Gezondheidszorg

Betere zorg tegen lagere maatschappelijke kosten

De toekomst van Zorg in Nederland

Nieuwe innovaties, technologie en nieuwe behandelingen. Veel nieuwe ideeën, en dus veel kansen. Tegelijkertijd is er ook een scala aan uitdagingen: veranderende wet & regelgeving, beperkte budgetten, een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, politieke ontwikkelingen, veranderende complexere zorgvragen, meer actieve participatie en eigen regie van patiënten plus een stijging van de zorgkosten. Dus hoe blijft goede, toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk? En hoe draagt u bij aan een duurzame toekomst van onze gezondheidszorg?

Samen met u de zorg verbeteren

Samen met u werken wij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg waarin kwaliteitsverbetering centraal staat. Wij richten ons op digitale transformatieprojecten die een relevante impact hebben op het leven en veiligheid van cliënten en zorgpersoneel. Het zoeken naar samenwerking, inzet van innovatie binnen zorgtechnologie en beheersing van de zorgkosten zijn daarbij cruciaal. Daarnaast ondersteunen we zorgorganisaties met selectietrajecten voor vernieuwing of uitbreiding van digitale toepassingen voor de werkomgeving van zorgprofessionals en regisseren we deze van visie en strategie tot uitvoering.

We hebben een speciale passie voor de zorgsector en kiezen dan ook voor deze sector omdat we het verschil willen maken op een terrein dat voor iedereen vroeg of laat écht belangrijk is. Naast onze ambitie delen we onze expertise ook graag andere organisaties binnen het zorgdomein.

 

Betaalbare kwaliteit

Niet de aandoening van een client staat voorop, maar het individu en zijn kwaliteit van leven. In ons regiewerk voor zorgorganisaties hebben we al laten zien dat met efficiënt ingerichte digitale werkomgevingen, onnodige organisatorische inspanningen voorkomen kunnen worden, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert, maatschappelijke kosten dalen en medewerkers meer tevreden zijn.

Wat begint met kleine initiatieven op de werkvloer leidt al snel tot een fundamentele verandering in denken en doen van zorgorganisaties en hun netwerken. Het vraagt soms ook om nieuwe manieren van financiering, inzet van medewerkers, begeleiding, opleiding, samenwerking met informele netwerken, organisatie en de implementatie van nieuwe technologie. Het transformeren van deze netwerken binnen de zorg is geen eenvoudige opgave, maar wel de enige manier om de zorg innovatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. KonductiT wil hier graag een actieve bijdrage aan leveren.

Bescherming van privacy en gegevens in de gezondheidszorg

Organisaties evolueren en door technologie veranderen ze voortdurend – als gevolg van de COVID-19-crisis misschien nu meer dan ooit. Dit geldt ook voor organisaties in de gezondheidszorg. De sector staat onder meer voor uitdagingen als krapte op de arbeidsmarkt en het leveren van optimale ketenzorg. Zijn uw patiëntgegevens goed beschermd en veilig uitgewisseld? Bent u klaar voor de toekomst? Wij werken samen met organisaties in de zorgsector om de uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt het hoofd te bieden. Ons uitgangspunt is dat we streven naar een betere kwaliteit van zorg tegen lagere maatschappelijke kosten.

Wat moet er gebeuren ?

De uitdagingen van het implementeren van digitale transformatie in organisaties zijn complex en zijn onder andere:

  • Positieve resultaten formuleren die digitale hulpmiddelen bieden, niet andersom. Het zorgproces staat centraal.
  • Strategische afstemming van de digitale routekaart binnen uw organisatie, de lokale gezondheidszorg en overige stakeholders.
  • Kiezen van de beste optie of portfolio, toegesneden op uw situatie en uw (zorg)processen.
  • Implementeren van gekozen digitale intramurale en extramurale diensten en oplossingen.
  • Zorgen dat technologieën passen in het zorgproces om de adoptie en communicatie te bevorderen en niet te belemmeren
  • Adequate ROI en het realiseren van voordelen
  • Naleving van de regelgeving inzake MDR, WZD, NEN normeringen, ISO, informatiebeheer en GDPR.

KonductiT kan u helpen

KonductiT heeft veel ervaring in het ondersteunen en realiseren van digitaliseringsvraagstukken in de soms complexe werkomgevingen van organisaties in de gezondheidszorg. Onze inzet is gebaseerd op de technische expertise en het functionele inzicht in de rol van zorgtechnologie om daarmee specifieke uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken.

We passen tientallen jaren kennis en ervaring toe om technische, digitale en telecommunicatieprojecten te regisseren voor organisaties in de gezondheidszorg.

Benieuwd hoe we dit doen? We komen graag in contact met u en uw organisatie!