Lokale Overheid

Verbonden blijven met de burgers

Transformatie met maatschappelijke voordelen

De trend van regionalisering en economische clustering daagt lokale overheden uit om zich effectief op te stellen. Tegelijkertijd worden gemeenten en provincies door veranderingen in hun takenpakket (decentralisatie) steeds vaker beoordeeld op efficiency en klanttevredenheid.

Zowel organisaties als burgers hebben een breed scala aan behoeften, die zij door digitalisering nu sneller dan ooit kenbaar kunnen maken. Maar ze verwachten ook dat de lokale overheid even snel en flexibel reageert.

Hoe organiseer je de vereiste transformatie, terwijl je open blijft naar de burger? En dat terwijl de taken zich blijven opstapelen en de budgetten niet toenemen?

Slimme steden en stedelijke regio's

Gemeenten kunnen profiteren van elkaars sterke punten door samen te werken in slimme stedelijke regio’s. Door samen te werken wordt het eenvoudiger om een duurzame positie op te bouwen op basis van economische ontwikkeling, sociale cohesie en de kwaliteit van de leefomgeving. Met welke regionale partners kunt u als lokale overheidsinstelling samenwerken?

Ketenpartnerschappen

Samenwerkingsverbanden en schaalvergroting kunnen gemeenten en provincies helpen om hun strategische capaciteiten te verbeteren, kosten te verlagen en professionalisering te vergroten. Maar dit zal hun rol veranderen: de overheid wordt een facilitator die verantwoordelijk is voor ketenbeheer. Hoe kunt u de belanghebbenden bij uw regionale ecosysteem betrekken?

Impact hebben op de samenleving

Nieuwe overheden streven naar kwaliteitsverbetering en kostenverlaging, richten zich op het maken van impact op de samenleving – bijvoorbeeld op duurzaamheid en innovatie – en rapporteren daarover. Dit vergt wendbare organisaties met veranderingen in management, technologie, processen, competenties, mindset en gedrag.

Beschikt uw organisatie over het juiste evenwicht tussen flexibiliteit, stabiliteit, transparantie en legitimiteit?

KonductiT kan u helpen

Wij werken voor en samen met organisaties in alle sectoren binnen de lokale overheid. Wij helpen mee het ‘next level’ te bereiken, door te linken met andere organisaties en door onze eigen kennis, ervaring en expertise te delen. Dit is onder andere gebaseerd op onze jarenlange overheidsexpertise en ons uitgebreide inzicht in de rol van technologie om de uitdagingen van lokale overheden aan te pakken.

We passen tientallen jaren kennis en ervaring toe om technische, digitale en telecommunicatieprojecten te leiden en regisseren voor uiteenlopende organisaties binnen de lokale overheid.

Benieuwd of onze aanpak kan bijdragen aan uw vraagstukken in de digitale werkomgeving? Laat het ons weten en we komen graag met u en uw organisatie in contact!