Interim Management

Tijdelijke ondersteuning om verandering te organiseren

Interim Management

KonductiT kan ook Interim Management diensten leveren in de vorm van zeer ervaren en gespecialiseerde leidinggevenden, die u voor een bepaalde tijd in kunt zetten om een specifiek vraagstuk voor u op te pakken of tijdelijk een bepaalde rol te vervullen. 

Als uw organisatie een vraagstuk heeft dat dringend aandacht vereist, is het niet altijd eenvoudig iemand uit de interne organisatie vrij te maken om dit direct aan te pakken. Organisaties die Interim Managers inzetten, willen de kosten beperken door een beroep te doen op de beste expertise die beschikbaar is om te helpen bij kortlopende maar vitale projecten. De inzet van een Interim Manager in deze situaties is ook efficient, omdat er geen kosten zijn voor een bedrijfsauto, pensioen of vakantiegeld. Wanneer een project is voltooid, eindigt de inzet en daarmee ook direct de kosten.

Onze Interim Managers beschikken over een schat aan kennis binnen hun vakgebied die zij aan de werknemers kunnen doorgeven. Zij laten zich niet in met kantoorpolitiek, wat de productiviteit verhoogt.

Interim Management diensten

KonductiT kan uw organisatie helpen met de volgende Management rollen:

  • Project Management
  • Program Management
  • Product Management
  • Change Management

Project Management

Een project beheren is geen eenvoudige opgave, ongeacht de omvang en reikwijdte ervan. Van het plannen van de details tot het omgaan met de steeds veranderende eisen en het op tijd leveren van de deliverables, er kan veel misgaan. Wanneer u het project opdeelt in beheersbare stadia, elk met zijn eigen doelstellingen en te leveren prestaties, is het gemakkelijker om het project en de kwaliteit van de output te controleren. 

 

Door ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen begrijpen wat de totale oplossing moet bieden en hoe zij met de andere onderdelen moeten integreren, wordt een werkend, volledig geïntegreerd systeem geleverd.

Digitale werkplek oplossingen worden gebruikt door verschillende gebruikersgroepen in de organisatie en bestaan vaak uit oplossingen van verschillende leveranciers en deze zijn allemaal stakeholders in het project. Door ervoor te zorgen dat alle  partijen bij het project worden betrokken en hun belangen binnen het gehele project worden behartigd, kan voor iedereen een optimaal resultaat worden bereikt.

Als het voor u als organisatie belangrijk is dat een nieuwe digitale werkplek oplossing op tijd wordt geïmplementeerd en aan uw eisen voldoet, is het inschakelen van een ervaren projectmanager met een gedegen inzicht in de verschillende aspecten van het systeem, leveranciers en keten een waardevolle investering.

KonductiT kan uw organisatie deze Project Management vaardigheden en ervaring leveren om voor alle betrokken partijen het best mogelijke resultaat te bereiken.

Program Management

Projecten zijn gericht op resultaten zoals een nieuwe app, product, beleid of proces. Een programma zal echter meerdere deliverables beheren over meerdere projecten om een gezamenlijk resultaat te bereiken zeker wanneer dit de digitale transformatie  van uw complete werkplek betreft.

Programmamanagement is het proces van coördineren, bewaken en controleren van een op elkaar afgestemde groep projecten. KonductiT kan een programmamanager leveren die u helpt bij het beheren van een portefeuille van verwante werkplek projecten. Onze ervaren programmamanager coördineert meerdere projecten  om redundantie te voorkomen, de voortgang bij te houden en deadlines te halen.

Wij hanteren een strategische projectmanagementaanpak en houden rekening  met de afhankelijkheid van planning, omvang, leveranciers, kosten en risico’s en hoe elk project past in het kritieke pad naar uw programmadoelstellingen.

Program Manager activiteiten KonductiT

Product Management

Onze technolgie partners kunnen we ondersteunen met leveren van Productmanager activiteiten en daarmee helpen bij het succes van een bepaald oplossing. Hierbij brengen we onze kennis en ervaring in om bij de ontwikkeling, productie en marketing van een oplossing. Specifiek hebben we ervaring bij het leveren van Product Management/Product Owner activiteiten binnen organisaties die Scum/Agile toepassen voor VoIP, Unified Communications en Contact Center oplossingen.

Change Management

prosci-certified-change-practitioner-delivered-by-the-people-side-of-change

Onderdeel van vrijwel elk werkplek transformatie project is de juiste en tijdige adoptie. Het managen van verandering naar succesvolle resultaten is hierbij een speerpunt voor het realiseren van meerwaarde. Voor een effectieve en langdurige verandering is een plan nodig, zodat alle lagen van de organisatie het wat, waarom en wanneer van de verwachte veranderingen begrijpen. KonductiT gebruikt hierbij de beproefde Prosci ADKAR® blauwdruk voor verandermanagement om te zorgen voor eigenaarschap (niet alleen buy-in) van de organisatie; top-down en bottom-up. Deze uitgebreide en proactieve aanpak leidt tot een aanzienlijke versnelling van de invoering en een snellere time to value. Wij geloven dat beginnen bij de eindgebruiker helpt om inzicht te krijgen in de werkelijke behoeften, zodat een technologieoplossing kan worden ontworpen die past bij de cultuur van uw organisatie.

Verandering gebeurt niet zomaar

KonductiT houdt  rekening met de individuele behoeften van organisaties en mensen en met de verschillende implicaties van diverse technologie implementaties.  Verander management is één van de meest uitdagende aspecten van leiderschap, maar ook één van de belangrijkste en lonendste. Als de pandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat organisaties en leiders die veranderingen in onzekere tijden in goede banen kunnen leiden, zullen blijven profiteren.

Rob Dinnissen

Oprichter KonductiT

Wij luisteren, adviseren en ondersteunen

Neem vandaag nog contact op om meer te weten te komen over onze diensten